Ankara Su sızıntısı tespiti

Connection vermek için <a> etiketi ve bu etikete özel href parametresi kullanılır. <a href="backlink verilecek dosya yolu">Hyperlink olarak görünecek yazı</a> Url verilecek dosya yolu yazılırken dikkat edilmesi gereken bazı kurallar vardır, aynı kurallar <img> etiketinin src parametresi içinde geçerlidir, dosya yolu verilecek tüm parametreler için geçerli kurallardır. Herhangi bir dosya yoluna connection verebilirsiniz. "dosya.html" aynı dizinde bulunan dosya.html isimli dosyaya link verilmiş oldu "klasor/dosya.html" klasor isimli dizinde bulunan dosya.html isimli dosyaya website link verilmiş oldu "klasor1/klasor2/dosya.html" dizin sayısı arttıkça kaç dizin içerindeyse ona göre dosya yolu verilir. Dosya bir üst dizinde ise ../ şeklinde dosya yolu belirtilir "../dosya.html" bir üst dizinde dosya.html dosyasına backlink verildi "../klasor/dosya.html" bir üst dizinde klasor isimli klasörün içindeki dosya.html e connection verildi "../../dosya.html" iki dizin yukarı çıktık şimdi. Sayamayacağımız kadar çOkay dizin içerisindeysek sadece / işaretiyle kök dizine geçip oradan yol verebiliriz. <a href="resim.jpg">Resme ulaşmak için tıklayın</a> bir resim dosyasına url verdik, tıkladığımızda resim tarayıcımızda açılacaktır. <a href="resimler/buyuk/resim-buyuk.jpg"><img src="resimler/kucuk/resim-kucuk.jpg" /></a> şimdi ise bir resme website link vermiş olduk, sayfada görüntülenen resme tıklanma özelliği verdik. Sayfada görünen resim; resimler klasörü => kucuk klasörü içerisinden resim-kucuk.jpg resmi, tıklandığında açılacak olan resim ise bu resmin büyük hali. HTML - CSS Cep Telefonum Dinleniyor mu ? su kaçak tespiti

Sosyal mühendislik, temel olarak insanların dikkatsizliğinden faydalanarak bir veriye ulaşmak ya da hedef kişi hakkında bilgi toplama yöntemidir. Kısacası yalan üzerine kurulu bir oyundur.Bulunduğum yerde wep şifresi kullanan *** isminde  bir wi-fi çekiyor ve sinyal çOkay zayıf, paket toplama işlemi çok uzun sürdüğü için dışarıya çıktım ve bu *** isimli yeri aramaya başladım yakınlarda olduğu için bulması pek uzun sürmedi, wep şifresi kullandığı için wi-fi şifresi 5in katları şeklinde olacaktır, dolayısıyla bende kullandığı şifrenin telefon numarası olabileceğini düşündüm. *** yerin tabelasında telefon numarası yazmıyordu ve bende içeriye girdim ve alışveriş yapacak gibi muhabbet ettim, ardından da daha sonra kendilerine ulaşabilmek için kartvizit istedim ve çıktım.

.. Bir sığınak bulundu. "İşte bu... Burasu benim ait olduğum yer." Buradaki herkesi tanıyorum... Hiçbiriyle tanışmamış, Konuşmamış ya da bir daha Helloç haber almayacak olsam bile. Hepinizi tanıyorum... Lanet olası çocuk. Telefon hattını yine meşgul ediyor. Hepsi birbirinin aynı. Kıçınıza bahse girersiniz ki hepimiz birbirimizin aynısıyız... Bizler okulda büftek istediğimizde kaşıkla bebek maması ile doyurulanlarız... Pişirdiğiniz etin lokmaları çiğnenmiş ve lezzetsizdi. Biz sadistler tarafından kontrol edildik veya ruhsuzlar tarafından terslendik kaile alınmadık. Öğretcek bir şeyleri olan çAlright azı bizim öğrenmeye istekli öğrenciler olduğumuzu fark ettiler. Fakat bu insanlar çöldeki su damlacıkları gibiydi. Bu bizim dünyamız şimdi... Elektronların ve elektronik düğmelerin dünyası, bilgi aktarım hızının güzelliği. Fırsatçı oburlar tarafından yönetilmeseydi sudan ucuz olacak servisleri, zaten var olan bir sistemi, bedava kullandığımız için bizleri suçlu diye itham ediyorsunuz. Keşfediyoruz... Ve siz bize suçlu dediniz. Bilginin peşinden gidiyoruz... Ve siz bize suçlu dediniz. Bizler derimizin rengi olmadan varolduk, milliyetsiz, hiçbir dine ait olmadan... Ve siz bize suçlu dediniz. Atom bombası ürettiniz, savaşlara girdiniz, cinayet işlediniz, hile yaptınız ve bize yalan söylediniz ve bunların bizim yararımıza olduğuna inanmamızı sağlamaya çalıştınız ve biz hala suçluyuz. Evet, ben bir suçluyum. Benim suçum merak etmek. Suçum insanları ne söyledikleri ve düşündükleri için yargılamak, nasıl göründüklerine göre değil. Suçum sizden daha akıllı olmam ki beni Helloçbir zaman affetmeyeceksiniz. Ben bir hacker'ım ve bu benim manifestom. Bu bireyi durdurabilirsiniz fakat hepimizi durduramazsınız. Hepsinden öte, hepimiz birbirimizin aynısıyız. The Mentor(8 Ocak 1986) Bilgi Güvenliği Dünyayı Kurtaran Hacker - Benim Kendi Çözümlerim

Tarih, sadece ibret alınacak bir saha değil aynı zamanda kudret ve kuvvet alınacak bir mekteptir. Hal böyle iken aslını bilmeyen bir neslin tarihten kuvvet ve ibret alması mümkün olmayacaktır. İşte bu sebeple gelecek nesillere milli mensubiyet şuurunu aşılamanın en great yolu kendi öz tarihimizden sayfaları sunmak olacaktır. Tarihin bu altın sayfalarında yer alan, tarihin akışına yön veren ve Türk tarihinde önem arz eden unutulmuş mektupları gün ışığına çıkarmaya gayret ettik. Kendi zihnimizde oluşan tespitleri okuyucuya aynen yansıtabilmek için, kronolojik sıralama ile birlikte izah etmeye çalıştık. Ayrıca ana kaynaklara dayanan ve dipnotlarıyla derinlemesine bilgi edinmemize yardımcı olan bu eserde, Türk tarihinin bilinmeyen yönlerini hayranlıkla okuyacaksınız.

Tek eksik bu. Harici kurduğumuz Fb uygulaması, Microsoft tarafından geliştirilmekte ve eksiği normalinden de fazla.Arama yeri ve dil desteği bulunmamakta. Harici kurduğumuz linkedin ve twitter uygulamaları gayet başarılı, Microsoft'tan facebook uygulamasında da bir atak beklemekteyiz. Genel Anti-Virüs Sizsiniz return $yeni; } Bu fonksiyonları etiket($konubaşlığı); ve blog_tags($konuetiket); şeklinde kullanılır. Komutların anlamlarını anlatmak gerekirse: trim() : Cümle veya kelime öbeklerinin başındaki ve sonundaki boşlukları kaldırır. str_replace() : Bir metindeki veya kelimedeki değiştirmek istediğimiz yerleri yeniden düzenlememizi sağlar. (A harflerini B harfi ile değiştir gibi) explode() : Belirlediğimiz karakterden başlayarak cümleleri veya kelime öbeklerini dizi değişkeni haline getirir. Bu fonksiyonda virgülden itibaren kelimeleri ayırıp $tags isimli değişkene dizi değişkeni olarak aktardık. foreach : Bir çeşit döngüdür. $tags isimli dizi değişkenindeki her değeri döngü ile $n_tag isimli değişkene aktardık ve ekrana yazdırırken div içinde a etiketi ile bastırdık. return : Fonksiyonlarda dışarıya değer döndürmek için kullanılır. PHP - MySQL PHP SEO Url Yapımı|İbody web sayfalarında kullanılan bir çerçevedir, kısaca anlatmak gerekirse; sitenin bir bölümünde bir alan belirlenir ve bu alana farklı bir sayfa veya bir Internet sitesi çağırılır. Bu durum bazen iyi olabilir.Hiti yüksek olan bir internet site sizin sitenizi iframe ile çağırmışsa eğer o sitenin hitini tamamen kendi sitenize çekebilme imkanınız var :)Bunun için ufak bir yönlendirme kodu yazacağız, siteyi iframe ile çağrıldığında sizin sitenize yönlendirilmiş olacak.}

Türkiye`nin 1950 sonrası siyaseti ise tamamen bir nemelazımcılık üzerinden yosun bağlayarak devam etmektedir. Onların sesini dünya platformlarına taşımak insani, dini, vicdani bir sorumluluk olarak her kuruluş ve bağımsız tüm devletlerin üzerine düşmektedir. Doğu Türkistan`ı anlamak, orayı tanımakla mümkündür. O halde Doğu Türkistan için çıkan yayınları en azından okumak, Türkiye`deki Doğu Türkistanlılarla irtibat kurmak, buranın sesi için lobiler oluşturmak acilen gerekli bir siyasi vizyon olmalı. Aksi halde gözden, gönülden, uzaklaşıldıkça umutlar ve heyecanlarda cılızlaşır. Türkler titremeli ve yeni yollar bulmalı. Doğu Türkistan uzakta bir köy değil, bir ulusun dillenip ayağa kalktığı bir kutu beldedir. Kutlu Türk yurdundan günümüze ulaşan ve bizlerin hayat damarlarından olan Doğu Türkistan`dan ses almalı, onlara kulak vermeli. Zaman daraldıkça, acılar arttıkça benliğimizin ve kardeşliğimizin iyice zayıflayan bağlarını kuvvetlendirmek dileğimizi dualarla yüce yaradana ulaştırmak sizlerden ilk isteğimizdir. Hür ve bağımsız Doğu Türkistan`ın mavi bayrağı göklere yükselmesi hepimizin tek arzusu olmalıdır. Çünkü onlar bu zor şartlarda dahi köprüleri atmayan, bizlere ışık tutan bu büyük ulusun hem en şanlısı hem de en şanssız insanlarıdır. Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmemeli. Yazdıklarım Nevruz Bayramı

str_replace(); fonksiyonu string swap den geliyor, gelen string veriyi başka bir veriyle değiştirmeye yarayan bir fonksiyondur. Örnekte de gördüğünüz gibi bu fonksiyonun üç tane parametresi vardır, birincisi değiştirmek istediğimiz değer, ikincisi yeni değer, üçüncüsü de değişiklikten etkilenecek olan değer. Bu işlemi $yeni_yazi isimli bir değişkene aktardığımız için en sonda echo ile ekrana yazdırdık. Şimdi farklı bir kullanım şekli göstereceğim. functionality Degis($yazi) $yeni_yazi = str_replace('A','B',$yazi); return $yeni_yazi; Burada echo kullanmadık bunun yerine return komutunu kullandık, fark ise şu fonksiyonu Degis('NİYAZİ ALPAY'); olarak çağırdığımızda ekrana bir şey yazdırmayacak, fakat echo Degis('NİYAZİ ALPAY'); olarak çağırdığımızda ekranda çıktıyı görürüz. Aradaki fark şu, ilkinde diyorsunuz ki çantanın içindeki kitabı bana getir fonksiyonda dimensions getiriyor, ikincisinde de çantayı bana getir kitabı ben kendim alacağım içinden. Şimdi tablo çizecek bir fonksiyon yazalım, tablonun kaça kaçlık olacağını dışarıdan girelim ve her hücreye hücre numarasını yazdıralım: functionality TabloCiz($sart) echo '<desk border="1" align="Heart">'; for($i=0; $i<$sart; $i++) echo '<tr>'; for($k=1; $k<=$sart; $k++) echo '<td>'.($k+$i*$sart).'</td>'; echo '</tr>'; echo '</desk>'; TabloCiz(10); Bu sefer bu fonksiyona bir parametre belirledik, parametre değerini kaç yaparsak o kadar hücrede bir tablo oluşturacak, örnek olarak ten girdim ve 10x10 luk bir tablo oluşturdum, toplamda 100 hücre var ve her hücreye hücre numarasını da yazdırdım. Umarım konuyu anlatabilmişimdir. İyi çalışmalar. PHP - MySQL Kişisel Güvenlik (Virüsler ve Botnet)

Burger King'de arkadaşla birşeyler atıştırırken hava da da martılar uçuyordu, yanımıza konan martıya patates verdik yedi, mayoneze batırılmış patates verdik onu da yedi ve yerde kalan mayonez artworkıklarını sıyırmaya çalıştı, bu bizi çok güldürdü ve mayonez kutusunu bunun önüne koyduk ve işte olanlar  Genel 21 - 22 Aralık Microsoft İstanbul Seminerleri

Plesk panel servisleri bir mysql veritabanı kullanarak çalışmaktadır. Plesk panele ait bilgiler, sunucuda ekli olan siteler ve o sitelerin özelliklerinin bir çoğu "psa" isimli veritabanında tutulmaktadır. Plesk panel psa isimli veritabanına admin kullanıcısı ile bağlanmaktadır. Bu admin kullanıcısının mysql şifresi değiştirilirse eğer Plesk panel girişinde bir hata mesajı ile karşılaşabilirsiniz ve erişim sağlayamazsınız.

Cep telefonuma arada bir kredi kartı alış verişi harcaması gibi şeylerle ilgili mesajlar geliyor. Dün de bir tane mesaj geldi ve mesaj aşağıdaki gibi:"SON GUN!! Kredi Karti alisverislerinizden Kazandiginiz Konbara Para Puanlar 200TL ye ulasti. Hemen 02129120088 i arayin. Puanlarinizi ucretsiz aktiflestirin."Bana gelen bu mesajları hep silerdim ama dün ilk defa aradım ve konuştum, keşke konuşmay possiblyı kaydetseydim.- Teknomoney.com a hoşgeldiniz, sizi müşteri temsilcisine bağlıyoruz lütfen hattan ayrılmayın. (Adamlar çağrı merkezi kurmuş o kadar organize çalışıyorlar)- Merhaba ben ** nasıl propertyımcı olabilirim?Ben: Merhaba ben Niyazi, kredi kartı harcamamla ilgili bir mesaj geldi, two hundred TL kazanmışım bu tam olarak nedir? - Kredi kartı ile yapmış olduğunuz harcamalarınızla ilgili olarak parapuan kazanmışsınız mesaj o yüzden gönderilmiştir. Dilerseniz aktifleştirebiliriz. Ben: Tamam aktifleştirelim. - Advertisementınızı ve soyadınızı öğrenebilir miyim? Ben: Niyazi Alpay. - Kredi kartınızın size ait olduğunu doğrulamak için dimension bir kaç soru soracağım. Kartınız eliniz de mi? Ben: Evet. - Kartınızın sağ alt köşesinde Learn veya Visa logosu bulunur. Sizin kartınızda ne bulunuyor? Ben: Grasp. - Kartınızın numaralarını öğrenebilir miyim? (İşler burada kızışmaya başlıyor işte) Ben: Bu bilgiyi niye sizinle paylaşayım. - Kartın sizing ait olduğunu doğrulamak için yapıyoruz. Dilerseniz ilk dört numarayı kapatıp öyle söyleyin. Ben: Measurement kartımın Learn olduğunu söylediğimde zaten ilk dört numarayı öğrenmiş oldunuz. - Kartınızın sizing ait olduğunu doğrulamak için soruyoruz. Başka bir amacımız yok. (Ben de anlamıyorum ya bu işlerden) Ben: Peki devamında ne soracaksınız bana. Kartımın hangi bilgilerini isteyeceksiniz benden? Ben measurement bir şey söyleyim kredi kartı kullanmıyorum benim bu bilgime nasıl ulaşıpta bana bu mesajı atabildiniz?

Cenabı Allah bütün varlıkları yaratırken farklı özeliklerle yaratmıştır. Ruslar ayıyı, İngilizler aslanı, Amerikalılar kartalı, İspanyollar boğayı milli sembol saymışlar. Biz neden başka bir hayvan değil de Gök yeleli Bozkurt’u sembol edindik? Bozkurt’un özelliklerini temel olarak şu şekilde sıralamak mümkündür: Bozkurtlar atasına bağlıdır; Bozkurt sürüsünden ayrılan bir erkek bozkurt karşılaştığı bir kara kurt sürüsüne girer. Girdiği sürünün liderliğini alır. Bozkurt özgürlüğüne düşkündür. Dünyada evcilleştirilememiş tek hayvan olma unvanı Orta Asya bozkurtlarındadır. Hayvan yakalandığında tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında bulunan öd denen keseyi parçalar ve intihar eder. Bozkurt esareti kabul etmeyen bir varlıktır. Bozkurt’un boynuna tasma takıp bir kafese koyamazsınız. Bozkurt ölümü kabul eder kendisini parçalar ve intihar eder. Bir bozkurt sadece yiyeceği kadarını avlar ve yavrusu olan bir hayvana saldırmaz, avlamaz. Bozkurt leş eti yemez. Kendi avını kendisi avlar. Başka havanların avladığı leşi yemez. Bozkurtlar eşlerini kıskanırlar. Bozkurt dişisi asla bir kara kurtla çiftleşmez. Bozkurt yaşamından tek eş seçer. Eşi ölmeden başka eş aramaz. Bozkurt sürüsü sağdan ve soldan giden öncüler, akabinde de göbekten gelen ana kuvvetle saldırırlar düşpersonına.

Kartvizit üzerinde yazan telefon numarasını denedim ve baktım ki bağlantı sağlanmış Daha farklı bir olay, bir mobilyacının wirelessını görüyorum, evimin etrafında mobilyacı yok wep şifresi kullanıyor, internetten bu mobilyacıyı araştırdım ve telefon numarasını denedim yine internetteyim Buradan çıkarılacak sonuç asla telefon numaralarımızı veya herhangi bir benzeri şeyleri şifre olarak kullanmamalıyız.Ayrıca wep şifreleri paket toplanarak five saatte sürse 24 saatte sürse kırılabilen şifrelerdir, wireless şifrelerinizi wpa veya wpa2 yapasanız daha güvenli olur ama sosyal mühendislik ile her ne kadar güvenli şifreniz olursa olsun şifrenin öğrenilme ihtimali vardır. Bilgi Güvenliği Microsoft Consider İstanbul - #MSEvents (MSI)

Bugün tarihlerden 10.11.12 Google abuk subuk şeyleri gösterirken gösterişli logolar koyarken Atatürk'ün ölüm yıl dönümünde ufak bir gül resmi koymasını iyi karşılamıyorum, nefretle kınıyorum. Ayrıca 17 şehit vermemizin aynı güne denk gelmesi kötü bir tesadüf. O kadar askerin bir  anda şehit edilmesinin ardında bir şeyler olabileceği düşüncesindeyim.

(e ya da h) " removerule if [ $removerule == "e" ]; then echo "Iptables kuralları silindi" iptables --flush elif [ $removerule == "h" ]; then echo "" else echo "Lütfen e veya h olarak giriş yapın" fi iptablesrules condition_to_check="False" when [[ $condition_to_check == "False" ]]; do examine -p "İşleme devam edilsin mi? (e ya da h) " query if [ $query == "h" ]; then condition_to_check="Genuine" elif [ $question == "e" ]; then iptablesrules else echo "Lütfen e veya h olarak giriş yapın" fi completed chkconfig iptables on services iptables help you save echo "" echo "==========================================================" echo "" echo "Iptables kuralları kaydedildi" Çalışma mantığı çOkay basit. Bu kodları iptables.sh olarak kaydedip çalıştırdığınızda sizden ilk olarak IP adresleri istenecek. Aralarında virgül ile birlikte IP adreslerini girdikten sonra sizden port numaraları istenecek bunlarıda girdikten sonra Iptables kuralları kaydedilecek belirttiğiniz IP adreslerine belirttiğiniz port numaraları için izin tanımlanarak belirtilen IP adresleri haricindekilere erişim engellenecektir. Bash scripte Github üzerinden erişebilirsiniz. Linux Linux İşletim Sistemi Üzerinde Toplu Olarak Log Temizliği} ankara su kaçak tespiti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *